Indkaldelse generalforsamling 2019

Kom til generalforsamlingen i Nibe Fjordbadeklub og hør om det nye velfærdshus på Nibe havn, som bl.a. er med sauna og badebro til Nibe Fjordbadere.

Generalforsamlingen er fastsat til d. 20. maj 2019 kl. 19.00 i Nibe Roklub (Aalborgvej 1).

 

Dagsorden jf. vedtægterne

Velkomst og valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
 3. Indkommende forslag
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg:
 7. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år (i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2).
  Vibeke Borregaard, villig til genvalg
  Heidi Hvistendahl, villig til genvalg

7. b) Valg af to suppleanter for en periode på et år ad gangen

For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede herunder formanden

8. Valg af revisor for en periode på et år
Hanne Larsen, villig til genvalg

9. Valg af revisor suppleant for en periode på et år.

10. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – via mail nibefjordbadeklub@gmail.com.

Vel mødt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Lis Nødgaard, Vibeke Borregaard, Marianne Krogsgaard, Helle Johansen & Heidi S. Hvistendahl