Generalforsamling 2016

Hermed referat fra NIbe Fjordbadeklubs general forsamling d. 25. maj 2016

1. Dirigent Jakob Søndergaard.

Dirigenten konstaterer, at varsel for generalforsamling er foregået i overensstemmelse med vedtægterne

Generalforsamlingen er lovlig.

Referent: Anne Grønning Mikkelsen.

1. Bestyrelsens beretning v. formand Anne Marie Hvilsom.

Der har været mange gode aktiviteter gennem året:

Fælles badning sammen med nystartet motionscenter LOOP, hvilket gav nye medlemmer til både os og LOOP. Desuden har der jo i året været en del arbejde med at søge midler hjem til saunaen, møder med arkitekter og kommunen.

Desuden har der været prøvedyp med og i nabokommuners vinterbadeklubber, hvor erfaringer om alt og intet blev udvekslet.

Så har der været et Nytårsarrangement 31.12.2015 hvor man mødtes og badede og skålede for det nye år.

Håbet er, at der er lagt op til en tradition.

Vi har via fondssøgning og støtte fra Aalborg Kommunes Sundheds og Kulturområde opnået økonomi, der gør det muligt, at realisere vores længe ventede sauna.

Sæsonen begynder igen i begyndelsen af september.

Vi er oppe på 61 medlemmer i indeværende sæson. Vi har indledt et samarbejde med Fritidsfiskerne på havnen og håber derfor på, at der i begyndelsen af 2017 bygges et velfærdshus på havnen, hvor der vil være en sauna, som man som betalende medlem kan benytte.

Bestyrelsens beretning tages til efterretning.

1. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Godkendt af revisor og medlemmer af bestyrelsen godkender med underskrift.

Budgettet vedlægges.

Der fremkommer på mødet forslag fra medlem om mulig indtjeningsmuligheder fremover:

Oprydning ved Nibe Festivalen for at få flere penge i kassen.

I forhold til den meget lave nuværende kontingentsats på kr. 50 pr sæson, er der det at sige, at vi er klar over, at kontingentet nødvendigvis vil stige, når saunaen står klar.

Det forventes, at blive max. 500 kr. pr. år afhængig af medlemsantal og driftsudgifter.

1. Fremlæggelse af budget for det kommende år:

Vi forventer, at beholde de medlemmer vi har.

Der forventes udgifter til Hjemmeside, annoncering, arrangementer og så videre.

1. Fastsættelse af kontingent 50 kr. resten af 2016.

1. Valg af bestyrelse 2 medlemmer: 1 formand og 1 kasser