Generalforsamling 2021

Generalforsamling Nibe Fjordbadeklub ”De friske Sild”

Mandag den 31.5.2021

Dagsorden

Velkomst og valg af dirigent og referent

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020
 3. Præsentation af budget for det kommende år
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag og generel ide udvikling til drøftelse/ beslutning
 6. Valg: a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for hhv 2 år og 1 år. Villig til genvalg er Gitte Syvsten og Jan Janner (sidst valgt som suppleant og indtrådt i bestyrelsen november 2020) stiller gerne op. b) Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
 7. Eventuelt

 

Referat

Velkomst v. Vibeke Borregaard (formand), Dirigent: Peder , Referent: Linda Johansen

 1. Vibeke Borregaard (formand) fremlagde sin beretning fra det forgangne år. Året hvor vi omsider fik alle formaliteter på plads, så vi kunne få badebroen i vandet. Desværre har det også været et år, i Coronaens tegn, med alle de begrænsninger som det har medført. Således har vi endnu ikke kunnet gøre brug af sauna og omklædningsfaciliteter, men når det er sagt, ja så har badebroen været en succes. Her taler tilgangen af medlemmer sit eget sprog – fra 34 medlemmer til i dag 80 medlemmer. Det kan vi kun være stolte af. Du kan læse hele formandens beretning på bilag 1 (se bilag)
 2. Regnskab for 2020 blev gennemgået af kasserer Helle Johansen, og herefter godkendt (se bilag2)
 3. Budget for det kommende år blev præsenteret af kasserer Helle Johansen. Der er fin balance v. 80 medlemmer, men vi må meget gerne blive flere. Vi er stadig i en fase, hvor foreningen skal etablere sig og den daglige drift skal køre. Vi må forvente, at nye udgifter kan dukke op – det være sig i forbindelse med drift, sikkerhed, inventar mv.
 4. Kontingentet fortsætter derfor uændret – altså 400,- kr. årligt, som indbetales til foreningen i januar måned.
 5. Der var ingen indkomne forslag og generel ide udvikling til drøftelse/ beslutning
 6. Valg:

Valgt som bestyrelsesmedlemmer: Gitte Syvsten (2 år) og Jan Janner (1 år)

Valgt som suppleanter: Solveig Forsberg og Lisbeth Ravn (begge 1 år)

Valgt som revisor: Hanne Larsen

Valgt som revisorsuppleant: Peder Bak

 

 1. Eventuelt – Forslag og spørgsmål til bestyrelsen (ikke til beslutning):

Bestyrelsen  orienterede om at der er oprettet følgende teams til sikring af den daglige drift og understøtte det fremadrettede klubliv. Der er oprette følgende teams, hvor bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at medvirke i enten ved tilmelding på mødet eller tilmelding efterfølgende:

Eventteam – Helle, Gitte (begge bestyrelse),

Vedligeholdsteam – Vibeke, Jan (begge bestyrelse), Rene Kærup skrev sig på listen

Rengøringsteam – Linda (bestyrelse) alle medlemmer indgår i en turnus for den ugentlige rengøring. Der laves en rulleplan, som lægges på hjemmeside samt et opslag i omklædningen, så alle kan orientere sig om, hvilken dato, man er ansvarlig for rengøring. Man indgår i et rengøringshold på 3 personer, og det forventes, at der skal afsættes 1 time til opgaven.

Sociale medier, og hjemmeside – (bestyrelsen), Vi har fået hjælp fra Heidi Hvistendahl (lidt endnu), Peder Bak skrev sig på listen

Under de enkelte teams fremgår navn på medlemmer, der meldte sig, som frivillige – Bestyrelsen takkede for det, og glæder sig til samarbejdet.

Men, men, men – hvis du når du læser dette referat, efter nærmere overvejelse, kunne have lyst til at være med, er du mere end velkommen!! Send blot en mail til: nibefjordbadeklub@gmail.com

Samlet fremlagde Eventteamet følgende forslag til aktiviteter bl.a. udformet som et års hjul: 

Januar, april, oktober – * introdage for nye medlemmer

Februar, september – Lær at trække vejret rigtigt som vinterbader efter Wim Hoff metoden

September, oktober, november, december – fuldmånebadning

December – ”Julefrokost” (sild og snaps), Nytårstræning, bad og bobler (tradition for at det gøres sammen med Loop, Nibe –vil søgt gentaget).

Herudover var der forslag om:

 • Tag en ven med
 • Familiearrangement
 • Sauna Gus
 • Bålhygge/ grillaftener
 • Udendørs yoga, som opvarmning
 • Meditation
 • Førstehjælp
 • Særlige aktiviteter med børn (som dog ikke forventes at være er klub aktivitet)

Bestyrelsen mødes inden sommerferien for at tilrettelægge indhold/ og afvikling af introdage. Vi satser på, at kunne have et tilbud til alle nuværende medlemmer inden sæsonstart, som forventes at bliver den 1. weekend i september – bestyrelsen melde endelig dato ud på facebook og hjemmesiden. Datoer og tilmelding til introdage annonceres, som en begivenhed på Facebook, så hold endelig øje.

Forventede foreløbige åbningstider i sauna – bestyrelsen vil fastlægge endelig tider inden opstart af sæsonen efteråret 2021:

 • Tirsdage 17-20
 • Torsdage 6 -10
 • Lørdage 7- 10 & 15 – 17
 • Søndage 9 – 12 & 15 -17

Afskærmning til omklædning i det fri efterspørges – der er planlagt opsætning af afskærmning ved udendørs bruser – men løsning endnu ikke fastlagt.

Vil der være mulighed for at differentiere kontingent så de medlemmer, der ikke benytter sauna betaler et reduceret kontingent – vi er endnu i vores spæde start, og det vil for nuværende ikke være muligt.

Forespørgsel om at tage gæster med/ leje saunaen udenfor normal åbningstid.

Bestyrelsen afklarer hvor vidt det er muligt i forhold til bookingsystem, hvilke priser og retningslinjer der skal være for gæster, medlemmer fra andre klubber og prøvebadende, samt for at købe sauna – tid udenfor almindelig åbningstid.

Bilag: (åbnes som PDF-dokument)

Bilag 1 – formandens beretning
Bilag 2 – Godkendt regnskab