Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er fastsat til 19. oktober 2020 kl. 19.00 i Nibe Fjordbadeklub – Søndrehavnevej 15, 9240 Nibe

Kom til generalforsamlingen i Nibe Fjordbadeklub og se det nye velfærdshus på Nibe havn, som bl.a. er med sauna til Nibe Fjordbadere.

Dagsorden jf. vedtægterne

Velkomst og valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
3. Indkommende forslag
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg:

  • a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år (i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2).
  • Marianne Krogsgaard, træder ud
  • Helle Johansen, villig til genvalg
  • Lis Nødgaard, villig til genvalg
  • Heidi Hvistendahl, træder ud utidigt

  • b) Valg af to suppleanter for en periode på et år ad gangen
    For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede herunder formanden

7. Valg af revisor for en periode på et år. Hanne Larsen, villig til genvalg
8. Valg af revisor suppleant for en periode på et år
9. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – via mail
nibefjordbadeklub@gmail.com.

Vel mødt

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Lis Nødgaard, Vibeke Borregaard, Marianne Krogsgaard, Helle Johansen & Heidi S. Hvistendahl